home
High Verticals techniek training canyoning slide Canyoning guide

CANYON GRADATIE SYSTEEM

VERTICAAL KARAKTER VAN EEN CANYON (v)

1: Zeer gemakkelijk
 • Geen rappels, normaal gezien geen touwen nodig voor de afdaling
 • Geen passages waarbij men hoeft te klimmen
2: Gemakkelijk
 • Rappels aanwezig, gemakkelijk uitvoerbaar, max. 10m hoog
 • Gemakkelijke en weinig voorkomende klim passages
3: Weinig moeilijk
 • Rappels met laag debiet, die eindigen in een bassin waarbij er moet gezwommen worden in kalm water
 • Gemakkelijk uitvoerbare rappels, max 30m hoog, gescheiden door plateaus waar men kan hergroeperen
 • Gemakkelijke looplijnen
 • Moeilijkere wandelstukken (glad, door water,…)
 • Klim passages (max. 3c), mogelijks gebruik van touwen nodig
4: Tamelijk moeilijk
 • Het debiet bij de rappels kan moeilijkheden vormen (uit evenwicht geraken of blokkeren)
 • Moeilijker uitvoerbare rappels en/of hoger dan 30m
 • Wrijving van touwen kan een probleem vormen
 • Moeilijkere looplijnen
 • Einde van de rappel niet zichtbaar vanaf de relais, bewegend water aan het einde van de rappel
 • Klimpassages tot max. 4c, gebruik van zekerings- en vorderingstechnieken  noodzakelijk
5: Moeilijk
 • Groot debiet bij de rappels, wrijving kan een gevaar vormen en /of deviaties nodig
 • Aaneenschakeling van rappels met vrij hangende relais
 • Oversteken van bassins tijdens de rappel
 • Gladde stukken of aanwezigheid van obstakels
 • Terugtrekken van touw moeilijk  (al zwemmend,…)
 • Gevaarlijke klim passages tot max. 5c
6: Zeer moeilijk
 • Groot tot zeer groot debiet tijdens de rappels
 • Consistente watervallen, zeer moeilijke afdalingen, goed beheer van het traject van de afdaling en/of de wrijving zijn noodzakelijk
 • Installatie aan de relais is moeilijk: gebruik van natuurlijk ankerpunten
 • Moeilijke toegang en vertrek aan de rappels (installatie van de looplijnen zeer delicaat, …) gevaarlijke klim passages tot max. 6a
 • Gladde en onstabiele stukken
 • Rappels eindigen in Bassins met  hevig kolkend water
7: Extreem moeilijk
 • Zeer groot tot extreem groot debiet tijdens de rappels
 • Zeer consistente rappels
 • Extreem moeilijke afdaling, zeer specifiek beheer van de touwen, het traject van de afdaling, wrijving, evenwicht en ritme van de afdaling
 • Zeer gevaarlijke klimpassages boven het niveau 6a
 • Beperkte zichtbaarheid en veel obstakels
 • Mogelijke passages door bassins met krachtig bewegend water tijdens of aan het einde van de rappel
 • Beheersing van de ademhaling: apneu passages

AQUATISCH KARAKTER VAN EEN CANYON (a)

1: Zeer gemakkelijk
 • Geen water of wandelen in rustig water
 • Zwemmen optioneel
2: Gemakkelijk
 • Niet meer dan 10m zwemmen in rustig water
 • Gemakkelijk uitvoerbare sprongen onder 3m
 • Korte glijbanen of glijbanen met een kleine hellingsgraad
3: Weinig moeilijk
 • Niet meer dan 30m zwemmen in rustig water
 • Voortbewegen in water met lichte stroming
 • Gemakkelijk uitvoerbare sprongen tussen 3m en 5m
 • Lange glijbanen of glijbanen met een gemiddelde hellingsgraad
4: Tamelijk moeilijk
 • Langdurig onderdompelen kan resulteren in relatief veel warmteverlies
 • Middelmatige stroming
 • Gemakkelijk uitvoerbare sprongen tussen 5m en 8m
 • Moeilijk uitvoerbare sprongen, door het traject van de sprong of de landing, onder de 5m
 • Sifons minder dan een 1m lang en/of diep
 • Grote glijbanen of glijbanen met een steile hellingsgraad
5: Moeilijk
 • Langdurig onderdompelen in koud water kan resulteren in groot  warmteverlies
 • Voortbewegen in water met sterke stroming, waardoor zwemmen , stoppen, omkeren of uit keerstromen geraken kunnen moeilijkheden met zich meebrengen
 • Aanwezigheid van bewegend water(draaikolken, drossages,…) kan moeilijkheden met zich meebrengen waardoor de canyoneer kan blokkeren en vastzitten
 • Gemakkelijk uitvoerbare sprongen tussen 8m en 10m
 • Moeilijk uitvoerbare sprongen, door het traject van de sprong of de landing, tussen 5m en 8m
 • Sifons tot 2m lang en/of diep
6: Zeer moeilijk
 • Voortbewegen in zeer sterke stroming, zorgen ervoor dat zwemmen, omkeren, stoppen of uit keerstromen geraken  zeer moeilijk uitvoerbaar wordt
 • Waterbewegingen (draaikolken, drossages, onderstroming,…) kunnen moeilijkheden met zich meebrengen waardoor de canyoneer kan blokkeren en vastzitten voor enige tijd
 • Gemakkelijk uitvoerbare sprongen tussen 10m en 14m
 • Moeilijk uitvoerbare sprongen, door het traject van de sprong of de landing, tussen 8m en 10m
 • Sifons tot 3m lang en/of diep
 • Technische sifons tot 1m met stroming of moeilijke doorgang
7: Extreem moeilijk
 • Voortbewegen in uiterst sterke stroming, zorgt ervoor dat zwemmen, omkeren, stoppen of uit keerstromen geraken uiterst moeilijk uitvoerbaar wordt
 • Hevige waterbewegingen (draaikolken, drossages, onderstroming,…) kunnen moeilijkheden met zich meebrengen waardoor de canyoneer kan blokkeren en vastzitten voor langere tijd
 • Gemakkelijk uitvoerbare sprongen hoger dan 14m
 • Moeilijk uitvoerbare sprongen, door het traject van de sprong of de landing, hoger dan 10m
 • Sifons meer dan 3m lang en/of diep
 • Technische en geëngageerde sifons meer dan 1m met stroming of moeilijke doorgang of beperkte zichtbaarheid

ENGAGEMENT EN LENGTE VAN EEN CANYON

I
 • De mogelijkheid om zich snel en gemakkelijk “hors crue” te plaatsen
 • Gemakkelijke nood uitgangen aanwezig gedurende het hele traject van de canyon
 • Lengte van de canyon (aanloop, afdaling, terugkeer) is minder dan 2 uur
II
 • De mogelijkheid om zich “hors crue” te plaatsen na maximaal een ¼ uur te vorderen door de canyon
 • Nooduitgang(en) na maximaal een ½ uur te vorderen door de canyon
 • Lengte van de canyon (aanloop, afdaling, terugkeer) tussen  2 en 4 uur
III
 • De mogelijkheid om zich “hors crue” te plaatsen na maximaal een ½ uur te vorderen door de canyon
 • Nooduitgang(en) na maximaal 1 uur te vorderen door de canyon
 • Lengte van de canyon (aanloop, afdaling, terugkeer) tussen  4 en 8 uur
IV
 • De mogelijkheid om zich “hors crue” te plaatsen na maximaal 1 uur te vorderen door de canyon
 • Nooduitgang(en) na maximaal 2 uur te vorderen door de canyon
 • Lengte van de canyon (aanloop, afdaling, terugkeer) tussen  8 uur en 1 dag
V
 • De mogelijkheid om zich “hors crue” te plaatsen na maximaal 2 uur te vorderen door de canyon
 • Nooduitgang(en) na maximaal 4 uur te vorderen door de canyon
 • Lengte van de canyon (aanloop, afdaling, terugkeer) tussen  1 à 2 dagen
VI
 • De mogelijkheid om zich “hors crue” te plaatsen na meer dan 2 uur te vorderen door de canyon
 • De tijd die nodig is om een nooduitgang te bereiken bedraagt meer dan 4 uur vorderen door de canyon
 • Lengte van de canyon (aanloop, afdaling, terugkeer) meer dan 2 dagen