home
aquatische canyon Canyoning aquatic high verticals canyoning guide

CANYONING INSTRUCTOR TRAINER (CIT)

De Canyoning Instructor Trainer is het hoogst haalbare diploma binnen de X-Academy. De Canyoning Instructor Trainer mag een Canyoning Academy opstarten en leiden. Hij mag ook alle voorgaande diploma's uitschrijven.

De Canyoning Instructor Trainer werkt actief aan de inhoud van de opleidingen en leerlijnen. De opleidingsinhouden worden jaarlijks geëvalueerd en herschreven indien nodig

BEVOEGDHEDEN

De Canyoning Instructor Trainer heeft op basis van zijn kennis en vaardigheden de volgende bevoegdheden:

  • Hij mag tochten begeleiden voor groepen met weinig of geen ervaring in canyons van alle niveaus
  • Hij mag groepen tot 10 deelnemers alleen begeleiden en groepen tot 16 deelnemers begeleiden samen met een Canyoning Assistant Guide.
  • Hij mag alle Canyoning opleidingen geven
  • Hij mag een Canyoning centrum en een Canyoning Academy opstarten en leiden